"Jag är jag" av Hanna Abrahamsson på Stockmotion

Hanna studerar för närvarande vår grundkurs i dokumentärfilm. Förra året studerade hon fotografi på Fridhems folkhögskola och "Jag är jag" var hennes examensprojekt. Filmen visades fredagen den 2 oktober kl 19.45 i salong Victor på Filmhuset i Stockholm. 

Såhär beskriver Hanna hur hon fick inspiration för filmen: "Det verkar finnas en inneboende vilja hos oss människor att placera andra människor i fack och utifrån någons grupptillhörighet tillskriva dem egenskaper."

För mer information, klicka här!