P47 Thunderbolt

Danne och Hugo är goda grannar. De ägnar dagar i ända åt modellflygeri ute på fältet i Bålsta.
En film av Jasmijn Kooijman och Sally Jacobson, Dok 1 2016.