Crockery

Från övningen "Självbild". En film av Gurpreet Singh, Dok-1 2007.