Utbildningen

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dokumentärfilm 1) och en projektkurs (Dokumentärfilm 2). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projektkursen är en distanskurs med regelbundna träffar på ön.

Dokumentärfilm 1

Dokumentär filmteknik och metodik

På grundkursen lär du dig baserna till ett dokumentärt berättande. Här får du lära dig filmens hantverk: foto, ljud, klipp, intervjuteknik, dokumentär regi och dokumentär projektbeskrivning, dvs utveckling av en dokumentär idé i skriftlig form. Under hösten får du - utöver en mängd kortare övningar och workshops - göra tre kortare filmer i team och på våren ett längre projekt som du själv initierar. Du får på så sätt hitta vägarna in till ditt filmiska språk för att sedan fördjupa dig i det.

Du får både tekniska och filmhistoriska kurser samt personliga inblickar i filmskapande genom gästlärare som kommer att föreläsa och gå in i dina projekt. Vi ser på film tillsammans och diskuterar estetiska och etiska frågor. Vad är ett dokumentärt tänk?

En central punkt i undervisningen är de personliga handledningar du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har också regelbundna work-in-progress, där alla kursdeltagarna får se och kommentera varandras projekt.

Idag går det att göra film ensam, men vi värderar och uppmanar det kollektiva skapandet och utbytet mellan deltagare i en grupp, ett filmteam. Att göra film tillsammans frigör också en kreativitet som annars, när man är själv, kan fastna i ett tyngande tekniskt ansvar.

Till Dokumentärfilm 1 kan du söka oavsett om du har bakgrund och erfarenhet av film eller inte, det vi vill är att du ska ha vilja att lära dig något nytt och ta den tid som det kräver. Här lär vi oss genom att göra. Du har tillgång till utrustning för att göra dina projekt och klipprum dygnet runt och lär dig att arbeta självständigt. Vi jobbar i klipprogrammet Avid, som är branschstandard och vi filmar med Panasonic HC X1000.

Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, tekniskt och hantverksmässigt kunniga med en insyn i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Välkommen med din ansökan!

➔ Hur söker jag?

➔ Sök till Dokumentärfilm 1 här

Dokumentärfilm 2

Från idé till mixad och färdig film

På projektkursen utvecklar och fördjupar deltagarna en idé eller ett dokumentärt material. Under kontinuerlig handledning utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film. Kursen är på distans.

Kursdeltagarnas projekt utvecklas under regelbunden kontakt med kursens handledare. Vid tre seminarietillfällen under hösten samlas alla kursdeltagare på skolan för att visa, utvärdera och följa upp inspelningsarbetet.

Tillsammans gör vi en resa till Nordisk Panorama i Malmö, där vi ser nya dokumentärer, följer seminarier och går på pitchar.

Under vårterminens första hälft redigeras, ljudläggs och mixas materialet till en färdig film. Under dess andra hälft jobbar vi på budget, tidsplan och finansiering och vi samlas vid två seminarietillfällen för att diskutera dessa frågor samt producentens roll. Vi gör studiebesök hos olika filmarbetare och lär oss hur man som filmare driver företag.

Ansökningar sker i team om två eller tre personer med den filmidé som gruppen ämnar arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en viss erfarenhet från tidigare utbildning eller filmerfarenheter. Egen kamera och inspelningsutrustning är en förutsättning. Vi välkomnar sökande från hela Norden.

 Kursen syftar till att förena och fördjupa känsla och analys med ett effektivt hantverksmässigt kunnande.Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, med en teknisk och hantverksmässig säkerhet i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Välkommen med din ansökan!

Hur söker jag?

➔ Sök till Dokumentärfilm 2 här

 
 
DOKFILM_SCHEMA.jpg