Fragment i mellanlandet

Mellanlandet. Det är en känsla i mig. Den svider. Den är obergriplig. En essäfilm om "mellanförskap" av Ann-Kathrin Perschbacher, Dok-2 2017.