Mammadimman

Att bli förälder kan vara psykiskt omtumlande. Parrelationen krisar och mammarollen tycks komma med orimligt höga krav. "Mammadimman" är en terapeutisk berättelse om att möta sig själv i ett nytt 'jag' som förälder; och de brister, sårbarheter och styrkor i ens person som denna nya livsfas kan locka fram. En film av och med Frida Söderqvist, Dok-1 2017.