My darling fool

Hur påverkar tid och minne våra liv? Vi följer fantasin på ett poetiskt sätt – hur skulle det vara att möta framtiden? Inspirerad av Emily Dickinsons dikter. En film av Maria Karin Walczuk, dok 1, 2016.