One shot story: Moa

Uppgiften löd: "Gör en intervju kring ett barndomsminne och gestalta det i bild med en tagning utan klipp".
En gemensam övning mellan Dok 1 och Dok 2, hösten 2015. Detta bidrag är gjort av Moa Hamnér, Frida Gustavsson-Rechlin och Vera Lanå-Bolin.