Tantpatrullen

I Tantpatrullen får vi följa en grupp seniorer som bryter mot normer och förväntningar kring att bli äldre, och banar väg för kommande generationer. Av Gabriella Evrén, Dok 1, 2015.